Energeticky efektívne stavby

Trendom vo výstavbe a bývaní sú stavby, ktoré v maximálnej miere šetria náklady na energie a zároveň sú ekologické. Ceny energií a náklady na chod domácností sa zvyšujú a preto sú udržateľné a energeticky efektívne stavby aj napriek vyšším vstupným nákladom cestou, ako ušetriť. Takéto bývanie je nie len komfortné, ale aj ohľaduplné k životnému prostrediu.

Čo najviac ovplyvňuje spotrebu energií v domácnosti?

Výšku nákladov na energie najviac ovplyvňuje vykurovanie a ohrev vody. Nízkoenergetické domy majú spotrebu nižšiu až o 75%. Úspora však závisí od mnohých faktorov, a to nie len od použitých materiálov pri výstavbe. Dôležitá je samotná poloha domu, orientácia okien a preklenených plôch, použitie kvalitnej izolácie, použité technológie, využitie slnečnej energie, riadené vetranie, energeticky úsporné spotrebiče a mnohé ďalšie.   

V čom sa líšia energeticky efektívne stavby od konvenčných stavieb?

  • Bežné domy - spotreba za rok max 100 - 300 kWh/m2
  • Energeticky úsporné domy - spotreba za rok max 70 kWh/m2
  • Nízkoenergetické domy - spotreba za rok je max 50 kWh/m2
  • Pasívne domy - spotreba za rok je max 15 kWh/m2
  • Nulové domy - spotreba za rok je max. 5kWh/m2

Aké sú výhody energeticky úsporných, nízkoenergetických a pasívnych domov?

Medzi nesporné výhody patrí nižšia spotreba energie a s ňou spojená úspora a pozitívny vplyv na životné prostredie. Energetická nezávislosť má tiež výhodu, že vaše náklady nekolísajú ani s neočakávaným nárastom cien energií. Ďalšími výhodami sú dlhá životnosť stavby, skrátenie vykurovacej sezóny a samozrejme vyšší komfort a pohodlie. Medzi nevýhody patrí vyššia počiatočná investícia (v priemere o 10-15%). Návratnosť investície je spravidla 8 - 12 rokov.