Pasívne domy

Dokážeme vám  zrealizovať váš naprojektovaný dom zo sendvičového systému, ktorý je schopný dosiahnuť štandard pasívnej stavby.

Máte záujem o najvyšší energetický štandard?

V prípade dodržania  aj iných konštrukčných prvkov a technológií ako sú okná a rekuperačné vetranie, by na udržanie tepelného štandardu v dome okrem pasívneho využívanie slnečnej energie a tepla ktoré preniká cez zasklenené plochy domu postačovala energia vyžarovaná z ľudského tela a elektrospotrebičov.

Energeticky pasívny dom

Energeticky pasívny dom je dom s nízkymi prevádzkovými nákladmi, ktorý nevyžaduje aktívny vykurovací systém. Je vyhrievaný pasívne prostredníctvom vnútorných zdrojov tepla a pasívneho využívania slnečnej energie.  Je to dom, ktorý je oveľa úspornejší ako obyčajná stavba.
Spotreba energií je veľmi nízka. Na vykurovanie energeticky pasívny dom spotrebuje až o 90% menej energie ako bežné stavby.

Nevyhnutnou súčasťou návrhu pasívneho domu je využívanie slnečnej energie cez zasklenené plochy domu, ktorá zohrieva vnútorné prostredie, vylúčenie tepelných mostov a vzduchotesnosť obvodového plášťa budovy.

Pasívne domy PROFISTRECHY

Vyšší komfort bývania a nízke prevádzkové náklady

Architektúra pasívneho domu a jeho vzhľad závisí od architekta a požiadaviek budúceho majiteľa. Mnohé sú dôkazom toho, že aj tieto domy tvoria pekné moderné stavby s vysokým komfortom bývania. Pasívne domy síce majú vyššiu počiatočné náklady, investícia sa však vráti za niekoľko rokov na úsporách energií.

Výhody energeticky pasívneho domu

  • nízka spotreba energie a teda trvalo nízke náklady
  • nezávislosť od neobnoviteľných zdrojov energie
  • ekologický prístup k bývaniu
  • zdravé bývanie s vysokým užívateľským komfortom
  • zníženie negatívneho vplyvu stavby na životné prostredie
  • zvýšená trhová hodnota domu

Nevýhodou sú počiatočné vyššie investičné náklady, ktoré zahŕňajú náročnejšie projektovanie, použitie kvalitnejších stavebných materiálov, aj precíznu realizáciu stavby. Úspora energií v nasledujúcich rokoch však vyššie počiatočné náklady vráti. Odborná realizácia stavby je preto veľmi dôležitá.

Naše realizácie

Drevostavba Lednické Rovne

Drevostavba Pusté Uľany

Drevostavba chata Makov

Drevostavba chata Pribilina Podbanské