Kontrola strechy pred zimou

Dôkladná revízia strechy je veľmi dôležitá ešte pred príchodom zimy. Mráz, sneh, či silné vetry môžu na už poškodenej streche napáchať počas zimy veľké škody a preto vám prevencia vo forme kontroly strechy môže ušetriť nemalé finančné prostriedky. Zabezpečenie strechy pred zimou nie len že minimalizuje škody, ale je dôležité aj kvôli vašej bezpečnosti.

Kontrola strešnej krytiny

Prehliadkou zistené akékoľvek uvoľnenie, prasknutie, alebo iné poškodenie strešnej krytiny treba hneď opraviť. Nezabudnite skontrolovať aj okolie komínov, odkvapov a strešných okien.

Kontrola tesnení strešných okien a vinkierov

Zatekaniu do podkrovia sa vyhnete pravidelnou kontrolou izolácií v okolí strešných okien a vinkierov. Skontrolujte jeho poškodenie, pozor si dajte na začínajúce tvorenie plesní, drevené strešné okná chráňte kvalitným náterom.

Kontrola odkvapových žľabov

Vyčistenie odkvapov od napadaného lístia, machov a napadaných nečistôt je dôležité kvôli zabezpečeniu odtekania vody z dažďa a roztápajúceho sa snehu, ktorá by v nevyčistených odkvapoch inak mohla zamrznúť a spôsobiť ich poškodenie. Nezabudnite tiež skontrolovať spoje odkvapových častí, ich pevnosť a tesnosť, aby pretekajúca voda nepoškodzovala fasádu domu. Hrdzavé a deravé časti vymeňte za nové, s odolnou povrchovou úpravou.

Protisnehové opatrenia na strechách domov

Pomáhajú predchádzať škodám spôsobeným váhou snehu, zosuvmi snehu a ľadu zo strechy. Skontrolovať nezabudnite všeky strešné snehové zábrany, ich upevnenia, háky proti ľadu, zachytávače snehu, sneholomy, rozrážače snehu. V niektorých prípadoch sa doporučuje použitie aj protisnehových škridiel.