Nepravdy o drevostavbách

Drevostavba je ekologická, energeticky úsporná, veľmi pozitívna na bývanie, postavená z obnoviteľných zdrojov. Za mnohé roky prešli drevostavby tak ako všetky iné stavby vývojom. Samotná stavba využíva kvalitnejšie materiály, aj úprava dreva lepšie vyhovuje stavebným účelom.

Je pravda, že má drevostavba menšiu živostnosť?

Drevené stavby prežívajú stáročia. Svedčia o tom drevenice na bývanie, či drevené kostolíky na Slovensku, aj krajinách, kde má stavba z dreva dlhovekú tradíciu. Dobre postavená drevostavba vydrží porovnateľne so stavbami z iných materiálov, záleží však aj na starostlivosti, ktorú jej počas jej užívania venujeme. Dobre navrhnutý a postavený dom z dreva musí spĺňať zákonné a normové požiadavky na stabilitu a životnosť.

Je pri drevostavbe väčšie riziko požiaru?

Aj drevostavba musí spĺňať prísne normy požiarnej bezpečnosti. Najväčším nebezpečím pre vznik požiaru stále zostáva vzplanutie nábytku, textilu, spotrebičov.

Nepravdy o drevostavbách

Masívne konštrukčné prvky z dreva si napríklad na rozdiel od oceli svoju nosnosť a pevnosť zachovávajú pri požiari veľmi dlho. Požiarna odolnosť drevostavby navyše nezávisí iba od drevenej nosnej kostry, odolnosť voči vnútornému požiaru zvyšujú aj požiaru odolné materiály ako sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky, izoôácie na báze minerálnej vlny..

Podlieha drevený dom drevokaznému hmyzu, hubám, plesniam?

Správne navrhnutý dom skúseným architektom, realizovaný odborníkmi dbá na konštrukčnú ochranu dreva, výber odolných materiálov a technologické postupy, ktoré dom chránia pred účinkami vlhkosti, ktorá je živnou pôdou pre huby a plesne. Tak ako každá stavba, aj stavba z dreva potrebuje údržbu, a tak aj tu je po určitom období potreba obnovy náterov.

Je pravda, že drevostavby drancujú lesy a ničia stromy?

Drevo je obnoviteľným zdrojom a nízkoenergetické stavby sú k životnému prostrediu dlhodobo šetrné. Výroba, montáž aj  likvidácia materiálu použitého na výstavbu  domov z betónu a tehiel zaťažuje životné prostredie v oveľa väčšej miere. Výrub lesov a vysádzanie nových stromov je bežnou súčasťou lesného hospodárstva.