Oprava a rekonštrukcia strechy

Potreba opravy, či kompletnej výmeny strechy závisí od odborného posudku. Menšie opravy nie sú nijak časovo ani finančne náročné, kompletná rekonštrukcia už vyžaduje odborný zásah odborníka, aj navýšenie rozpočtu.

Aké nedostatky strechy vyžadujú rekonštrukciu?

Najčastejšími dôvodmi pre výmenu strechy sú jej vysoký vek, neodborná predchádzajúca realizácia, či poškodenie meteorologickými javmi. Zhodnotenie stavu strechy vyžaduje odbornú obhliadku. Hlavnými nedostatkami spravidla býva chýbajúca a poškodená škridla, poškodenie povrchu strešnej krytiny, poškodenie krovu drevokazným hmyzom, napadnutie hubami a plesňami, praskliny a chýbajúce časti krovu. Osobitým problémom sú poruchy, ktoré vzniknú neodbornou realizáciou, ako napríklad problémy so zle nadimenzovanou a inštalovanou izoláciou, neodbornou realizáciou strešnej krytiny, poddimenzovaním krovu a nedoriešením detailov. Preto buďte pri výbere realizačnej firmy precízny. Takýmto problémom predídete s kvalifikovaným stavebným dozorom.

Koľko času zaberie výmena strechy?

Trvanie prác okolo vašej novej strechy závisí od súčasného stavu strechy, potreby opravy iba časti strechy, alebo potreby kompletnej rekonštrukcie spojenú s výmenou krovu, požiadavky na zateplenie alebo prestavby podkrovia na bývanie.

Akých odborníkov osloviť?

Rekonštrukcia strechy udržuje zdravé múry, zvyšuje cenu nehnuteľnosti a zároveň znižuje náklady za energie. Ak ste sa rozhodli pre jej rekonštrukciu, nechajte si vypracovať projekt (zo zákona nie je povinný). Následne si vyberiete realizačnú firmu, ktorá vám po dojednaní realizačných prác s cenovou ponukou a po podpise znluvy strechu opraví, či zrekonštruuje. Pri jej výbere sa neunáhlite, nazbierajte dostatok informácií, pozrite si referencie realizačných firiem a overte odbornosť.